AM-Satus d.o.o.

Kolomban 39, 6280 Ankaran

Telefon

031-367-410, 041-287-897

Elektronska pošta

[email protected]

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v 3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.

POVZETEK

Namen projekta KRATKA DOBAVNA VERIGA DIVINO je sodelovanje lokalnih kmetijskih gospodarstev – proizvajalcev vina s ciljem, da se poveča oskrba z lokalnimi izdelki z visoko kakovostjo. Projekt bo omogočil povezovanje in sodelovanje vodilnega partnerja in ostalih pridelovalcev kratkih verig. Namen partnerstva je omogočanje raznolikosti kmetijskih proizvodov – vin in njihovo redno dobavljivost v določenih količinah ter predviden termin odkupa. Tak način strukture omogoča kratko dobavno verigo ter nemoteno oskrbo prek celotnega leta. Sodelovanje bo tudi s pomočjo različnih promocijskih dejavnosti za izbrana kmetijska proizvoda prispevalo k dvigu prepoznavnosti in nadzorovani kakovosti izdelkov vin. Projekt je sofinanciran s finančno podporo Evropske unije – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Cilji

Cilj projekta je vzpostavitev distribucijskih povezav z lokalnimi pridelovalci ter nuditi visoko kakovostne kmetijske proizvode – vina. S povezovanjem in sodelovanjem vodilnega partnerja in lokalnih pridelovalcev je cilj, da se poleg boljše kakovosti izdelkov prispeva tudi k boljši predstavitvi oziroma vizualni podobi kmetijskih izdelkov. S takšnim načinom se bo prispevalo k dvigu prepoznavnosti in nadzorovani kakovosti izdelkov vin ter vzpostavitvi lokalne trajnostne oskrba s kmetijskimi proizvodi.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Projekt je usmerjen v spodbujanje sodobnih trendov lokalne prehrane in sicer k pospeševanju povpraševanja in ponudbe lokalno pridelane hrane na trajnostni način s povečanjem samooskrbe. Pričakovani rezultati so:
  • promocija visoko kakovostnih vin iz lokalnega trga,
  • povečanje prepoznavnosti lokalnih pridelovalcev in njihovih proizvodov,
  • povečanje prodaja kakovostnih živil po principu kratkih dobavnih verig,
  • povečanje obsega potrošnje lokalnih pridelkov in proizvodov.

POVEZAVE

Direktorja:
Čalušič Marko in Škergat Aljoša

Kontakt:

031 367 410
041 287 897

Elektronski naslov:
[email protected]

AM-SATUS, inženiring, instalacije, trgovina d.o.o.

Kolomban 39, 6280 Ankaran-Ancarano
Občina in UE: Koper – Capodistria

Davčna številka: 79100350
ID zavezanca za DDV: SI79100350
Matična številka: 6173411

IBAN: SI56 1010 0005 0855 058, Banka Koper

am-satus d.o.o. strojne inštalacije
am-satus d.o.o. strojne inštalacije

Copyright AM-SATUS 2018